sarah, 17 år. musik är mitt liv. helt onormal normal tonåring men en anonym blogg. försöker övervinna depression, själv skada, ångest och bulimi.

103 / REBLOG
17 / REBLOG
30 / REBLOG
33 / REBLOG

prejaculate:

i can’t hang out tomorrow i’m too busy doing nothing alone sorry

(via demetrria)

373 / REBLOG
158 / REBLOG
183 / REBLOG

hilfehilfe:

Jag gör inte misstag. Jag är ett misstag.

(via novemberbarn)

156 / REBLOG